Giỏ hàng
Video Chung kết giải cầu lông Spain Masters 2020: Carolina Marin vs...
Video Chung kết giải cầu lông Spain Masters 2020: Carolina Marin vs Pornpawee ChochuwongRất đáng tiếc cho tay vợt của nước chủ nhà Carolina Marin (hạng 5 thế giới) khi đã bị tay vợt trẻ của Thái Lan hạng 18 thế giới là Pornpawee Chochuwong đánh bại trong trận chung kết
Spain Masters 2020 Carolina Marin Pornpawee Chochuwong
Xem thêm